SHURA, ELEKTRIKLI ARAçLARA GEçIşIN, 2035'E KADAR EMISYONLARDA YüZDE 41 Düşüş SAğLAYABILECEğINI öNGöRDü

Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyonlu ekonomiye ulaşması için 2035'e kadar 11 milyon elektrikli aracın yollarda olması öngörülürken, binek araçlardan kaynaklanan emisyonlarda yüzde 41 düşüş hesaplanıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "Ulaştırma Sektörü Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekelerine Entegrasyonu" raporu yayımlandı.

Ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için elektrikli mobiliteye geçişin önemine dikkat çekilen raporda, artan e-mobilitenin şebeke altyapısı üzerindeki etkileri analiz edildi.

SHURA Net-Sıfır Senaryosu'na göre, Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır emisyonlu bir ekonomiye ulaşması ve ulaşım sektöründe gerekli elektrifikasyon seviyesinin karşılanması için 2035 yılına kadar 11 milyon elektrikli aracın yollarda olması gerekiyor. Bu sayede binek araçlardan kaynaklanan emisyonlarda yüzde 41'lik düşüş sağlanacağı ve toplam karbondioksit (CO2) emisyonlarının 20 milyon ton azalacağı hesaplanıyor.

Akıllı şarj ile yenilenebilir enerji entegrasyonu

Rapora göre, hafif hizmet araçları dahil olmak üzere 11 milyon elektrikli aracın Türkiye'nin dağıtım şebekesine entegre edilmesi için yüzde 10 daha fazla Orta Gerilim/Alçak Gerilim (OG/AG) trafo yatırımı ve yüzde 16 daha fazla OG hattı yatırımı ihtiyacı olacağı öngörülüyor.

Hafif hizmet araçları dahil 2035 yılına kadar 5 milyon elektrikli aracın entegrasyonunu öngören Baz Senaryo'ya göre de e-mobilite yükünü karşılamak yüzde 3 daha fazla OG/AG trafo ve yüzde 5 daha fazla OG hattı yatırımına ihtiyaç duyuluyor.

Akıllı şarjın yenilenebilir enerji entegrasyonuna da dikkat çekilen rapora göre, bu sayede elektrikli araçların şarjında yenilenebilir enerjinin kullanımı sağlanırken, yenilenebilir enerji kesintilerinin önlenebilecek ve sisteme daha fazla yenilenebilir enerji entegre edilebilecek.

Ayrıca rapora göre, kontrollü ve akıllı şarjı mümkün kılan esneklik mekanizmalarının uygulanması durumunda ise elektrikli araç şarjının dağıtım sistemleri üzerindeki etkisi hafifletilebilirken, potansiyel olarak şebeke yatırımları ertelenebiliyor ya da azaltılabiliyor.

Geçen yıl küresel araç stokundaki toplam elektrikli araç sayısı 40 milyon olurken, Türkiye'deki bataryalı elektrikli araç sayısı 80 bin 735, plug-in hibrit elektrikli araç sayısı ise 5 bin 906 olarak kayıtlara geçti.

"Ulaştırma sektörünün karbonsuzlaşması için elektrikli mobiliteye geçiş kaçınılmaz olacak"

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel net sıfır hedefleri göz önüne alındığında elektrifikasyonun, özellikle ulaştırma sektöründe emisyonları azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için en etkili strateji olduğunu dile getirdi.

Güllü, ulaştırmanın, Türkiye'de sanayi ve binalardan sonra en fazla enerji tüketen üçüncü sektör olduğunu belirterek, "Diğer yandan fosil yakıtlara bağımlılığı en yüksek sektör. Türkiye'nin CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 22'sinden sorumlu ve bunun yüzde 90'ından fazlası kara yolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Ulaştırma sektörünün karbonsuzlaşması için elektrikli mobiliteye geçiş kaçınılmaz olacak." ifadelerini kullandı.

2024-07-10T09:37:52Z dg43tfdfdgfd